Ets a: Portada > Serveis i equipaments > Àmbit educatiu


ceipsantaanna

Àmbit educatiu

Formació


Llar d'infants municipal "Els Eixerits" 

La llar d'infants municipal "Els Eixerits" disposa de 72 places públiques distribuides en 1 aula de 8 infants de 4 a 12 mesos, 2 aules d'13 infants de 12 a 24 mesos (26 places) i 2 aules de 18 infants de 24 a 36 mesos (36 places) . En tenen cura 9 educadores i s'ofereix la possibilitat d'horari i quotes flexibles entre les 8 del matí i 2/4 de 7 de la tarda, amb possibilitat de menjador. El servei s'ofererix enmarcat amb les directrius del Departament d'Educació, entre l'inici del curs escolar i fins el 31 de juliol.

c/ Roquetes, 2
43392 Castellvell del Camp
telèfon: 977 855 749 

CEIP Santa Anna 

El CEIP Santa Anna pertany a la xarxa de centres públics del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. És un centre públic de dues línies.  

c/ de la Mineta, 1 
43392 Castellvell del Camp
telèfon: 977 855 802