Ets a: Portada > Llar d'Infants Municipal Els Eixerits
logo

Llar d'Infants Municipal Els Eixerits

Activitats
 
El desenvolupament de totes les activitats del centre estan programades per tot l'Equip Educatiu. Pretenem fomentar un aprenentatge constructiu, significatiu i globalitzador partint en tot moment del joc, ja que, el joc és la situació educativa principal de l'infant.
 
Potenciem activitats individuals, en petit grup, col·lectives i amb tots els infants del centre. La programació d'activitats, organització del temps, espais i materials són flexibles, ja que responen en cada cas, als interessos reals dels infants, respectant les seves necessitats físiques, psíquiques i emocionals.
 
Totes les activitats a estan orientades a desenvolupar les diferents capacitats humanes. Les activitats que proposem s'ordenen i s'organitzen entorn les àrees curriculars.
 
•    Descoberta d'un mateix i dels altres: ens referim a la construcció de la identitat psicològica de l'infant, les competències en l'àmbit Psicomotriu, l'assoliment de l'autonomia, les interaccions socials, l'adquisició d'hàbits de salut, higiene i nutrició, la construcció de l'autoestima, l'autoconcepte i la pròpia imatge.

•    Descoberta de l'entorn: ens referim a l'adaptació a la llar, al medi físic i social, als companys i als adults, a l'exploració, manipulació i observació dels objectes i al joc.

•    Comunicació i llenguatges: aquesta àrea inclou totes les formes possible de comunicació que els éssers humans som capaços d'utilitzar: El llenguatge verbal, matemàtic, musical, plàstic, corporal, audiovisual i informàtic.

Els pares i mares també poden participar en la vida de la llar en diverses activitats: festes, sortides, recerca i construcció de material, tallers, etc.


Els programes educatius Considerem la innovació una responsabilitat per a la millora en la gestió. És la part del producte educatiu per al desenvolupament de nous programes i actuacions pedagògiques, per a la necessària adequació a la constant evolució de les necessitats educatives i socials.
Entenem la innovació com a la recerca de nous mètodes, nous recursos i noves maneres d’organització per a la millora de la qualitat de l’educació i serveis que oferim i a l’increment de la satisfacció dels nostres professionals.
 
Llistat de programes educatius


•    La Papallona Nona, recicla
Campanya de reciclatge dels residus sòlids urbans a les escoles bressol.
•    La tortuga Bertolina
Pla d’emergència del centre educatiu: formació en actuacions en cas d’incendis.
•    Llegim amb l’Hèctor: el passallibres
Per a l’intercanvi de contes entre les famílies.
•    Programa Escoles Verdes
Compromís de millora de la gestió ambiental.
•    El Lluert
Construcció d'una tradició del poble i els objectes de transició.
•    MUSFLOKMON
La música, una porta oberta al món.
•    Bústia de Seguretat Escolar
Sistema de notificació d'incidents.
•    Competències Professionals
Tècnica, metodològica, participativa i personal.
 


La Papallona Nona


 La Papallona Nona, recicla es una campanya de reciclatge dels residus sòlids urbans a les Escoles Bressol gestionades per la Fundació per a l’Acció Educativa.
 
S’intervé amb l’entorn educatiu per donar exemple als infants de civisme, respecte i responsabilitat envers el nostre entorn i les persones que hi viuen.
 
El projecte ofereix formació als equips educatius i a les famílies dels centres amb la finalitat d’informar o recordar aspectes que poden ser útils per realitzar la recollida selectiva de residus.
 
La tortuga Bertolina

 
Projecte pla d’emergència del centre educatiu: formació en actuacions en cas d’incendis
 
 
Consta d’una formació teoricopràctica dirigida als equips educatius, famílies i infants del centre. El contingut engloba els mitjans de protecció, la pràctica amb extintors i posteriorment el simulacre.

Es treballen diferents activitats adreçades als infants perquè mitjançant tècniques d’associació assimilin com actuar davant d’un incendi tot jugant.

Per a garantir el seguiment d’aquest aprenentatge s’ha editat un conte on la protagonista és la tortuga Bertolina que explica l’evacuació del centre. Aquest conte és el suport per a recordar, cantar, i actuar (fent el trenet, un so i un xiulet…).


 Programa Escoles Verdes


 
El programa Escoles Verdes, de la Generalitat de Catalunya, sorgeix com un compromís per donar suport als centres gestionats per la FAE per tal d'innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions educatives amb la finalitat d'afrontar, des de l'educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat, d'acord a les directrius del Grup Sagessa, respecte a la responsabilitat social corporativa en la millora de la gestió ambiental.
 
És una actuació global de gestió dels centres amb criteris de sostenibilitat amb un doble objectiu:
1.    Ajudar els centres en la seva ambientalització, és a dir, a incorporar la dimensió ambiental tant en la seva gestió com en el seu currículum.
2.    Identificar, dins del conjunt del país, els centres compromesos en la pròpia millora ambiental i, per tant, en la del seu entorn.
 
 El Lluert


Construcció d'una tradició del poble i els objectes de trancisió
 
 
El projecte, que, per ara, es realitza a l'Escola Bressol Els Eixerits de Castellvell del Camp, tracta de desenvolupar una metodologia, a través de les activitats a desenvoupar, per a la creació d'identitat del Lluert dins el context de l'escola bressol, amb la finalitat que aquest element festiu sigui conegut i es faci familiar per als infants del centre.
 
L'objectiu és crear un vincle que faciliti la incorporació d'aquest element del bestiari festiu com a figura final, on dipositar els objectes de transició de les etapes de canvi en la vida dels nens i les nenes de la llar, com poden ser el xumet o els bolquers.
 
Projecte en col·laboració amb l’Associació dels Timbalers de Castellvell del Camp
 
Musflokmon


  La música, una porta oberta al món
És un projecte d’intervenció educativa i familiar per a infants de 0 a 3 anys que pretén desenvolupar diferents activitats de caràcter educatiu i social a partir de la música d’arreu del món. L’objectiu principal és conèixer i potenciar activitats d’experimentació, psicomotrius i d’intercanvi  perquè l’infant s’iniciï en la descoberta i l’ús del llenguatge corporal, verbal, musical i plàstic.
Amb aquest projecte, també es pretén fomentar la nostra llengua i les nostres tradicions, a més d’incentivar la participació familiar.
Totes les activitats programades i que es duran a terme  seran dinamitzades per un protagonista, el Grill Flok, que els presentarà la cançó a treballar en cada sessió.


 
Bústia de Seguretat Escolar
Bústia d'incidents: Seguretat Escolar
 


 
És un sistema de notificació no punitiu, confidencial, independent, orientat a combatre els errors per millorar la seguretat dels usuaris del centre educatiu, amb la finalitat d'evitar i minimitzar els esdeveniments adversos derivats dels professionals de l'àrea educativa.
 
Una comissió formada per la direcció de l'àrea educativa i representants de direcció dels centres gestionats per la Fundació, realitzen el seguiment de les incidències i les propostes de millora.
 
 Competències Professionals
 


LA VALORACIÓ DE LES COMPETÈNCIES PROFESSIONALS (CP)
Nous continguts, nous mitjans, nous mètodes i noves formes socials de treball incideixen en la configuració de la professionalitat, que actualment tendeix a definir-se per a la relació entre el lloc de treball i l’organització on s’exerceix: la professió no es pot reduir a una determinada quantitat de requeriments tècnics per dur a terme una tasca, sinó també, en un saber fer socioprofessional, que defineix els i les professionals competents.
 
La competència té a veure amb la facilitat mitjançant la qual la persona gestiona els seus assumptes, afronta els problemes, gestiona i modifica els seu entorn més pròxim d’una manera afectiva. I es relaciona amb les habilitats, destreses, capacitats i talents que permeten sortir-se’n d’una tasca.
 
La competència és una combinació dinàmica d’atributs relatius al coneixement i la seva aplicació, a actituds i responsabilitats de tal forma que una persona és competent quan sap, sap fer, sap estar i sap ser amb un cert nivell de qualitat i de manera flexible i autònoma.
 
L’AVALUACIÓ DE LES CP A LA FAE


L’any 2010 la FAE va iniciar la gestió de recursos humans mitjançant els perfils de competències. Aquesta metodologia pretén ajudar a reflexionar i a obtenir una opinió sòlida sobre la teva forma de treballar habitual o en cas que siguis avaluador/a, sobre com treballen les persones col·laboradores d'acord amb les competències. Permet, també, identificar el potencial de Desenvolupament amb quins comportaments, habilitats i actituds cal reforçar mitjançant l'aprenentatge i quins s'han d'anar eliminant.
 
L’avaluació de les competències professionals és un procés que consta de tres parts:


1.    D’autoavaluació i valoració del/la responsable,


2.    Reflexió dels resultats a través del full d’actuacions personals de millora,


3.    La contrastació mitjançant l'entrevista entre la persona col·laboradora (treballador/a) i el/la seu/seva responsable jeràrquic/a per a contrastar l’autoavaluació i les propostes de millora per pactar el seguiment i es signa el document amb una còpia per la persona col·laboradora, el/la responsable i per l’Àrea Educativa.
 
Les competències professionals que s’avaluen són:
•    La competència tècnica (saber): són els coneixements especialitzats i relacionats amb un àmbit professional que permeten dominar de manera experta els continguts i tasques propis de l’activitat laboral.


•    La competència metodològica (saber fer): és la capacitat per saber aplicar els coneixements a situacions laborals concretes, utilitzar procediments adequats a les tasques pertinents, solucionar problemes de manera autònoma i transferir amb enginy les experiències adquirides en situacions noves.


•    La competència participativa (saber estar): requereix estar atent/a a l’evolució de la professió. També a estar predisposat/da a l’enteniment interpersonal així com a la comunicació i cooperació amb els/les altres i demostrar un comportament orientat al grup.


•    La competència personal (saber ser): es basa en la imatge realista que es té d’un/a mateix/a, actuar de conformitat amb les pròpies conviccions, assumir responsabilitats, prendre decisions i relativitzar les possibles frustracions.

 © Castellvell del Camp, Tots els drets reservats - Qui som? - Normes de privacitat

Amb el suport de: Diputació de Tarragona. Logo Consell Comarcal del Baix Camp. Logo Consorci Administració Oberta de Catalunya. Logo