Ets a: Portada > Notícies

Notícies


 • Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya


   L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ha comunicat a l'Ajuntament que ha iniciat els treballs de redacció del Mapa de Sòls de Catalunya, sèrie composta per 305 fulls que té com a objectiu obtenir informació detallada dels sòls de Catalunya i servir com a eina de suport en decisions sobre el territori.

  Aquests treballs comportaran un treball de camp sobre el territori amb la finalitat de recopilar informació per la redacció del projecte.

  El que es posa en coneixement públic per tal de mantenir informada a la població. 


  Més


 • SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: ACTIVITATS ESPORTIVES DE CARÀCTER SINGULAR

  SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: ACTIVITATS ESPORTIVES DE CARÀCTER SINGULAR


  LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA VA ATORGAR, EL PASSAT 22 D'OCTUBRE DE 2019, UNA SUBVENCIÓ DE 773,75 € PER ACTIVITATS ESPORTIVES DE CARÀCTER SINGULAR.
  EN AQUESTA SUBVENCIÓ ES JUSTIFICARAN LES DESPESES D'ORGANITZACIÓ DEL FESTIVAL DE NATACIÓ QUE ES VA REALITZAR EL PASSAT ESTIU.


  Més


 • EDICTE. MODIFICACIÓ PUNTUAL DE NORMES PER DESCLASSIFICACIÓ DEL SECTOR SAU-1


  AJUNTAMENT DE CASTELLVELL DEL CAMP

  EDICTE

   

  L’Ajuntament Ple, en sessió de data 2 d’octubre de 2019, va aprovar per unanimitat l’aprovació inicial de l’expedient de modificació puntual de normes subsidiàries de planejament urbanístic vigent de desclassificació del sector SAU-1 de Castellvell del Camp.

   

  El que se sotmet a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant edicte al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al BOPT, en un diari de major publicació i a la web municipal, a l’efecte de presentació de les corresponents reclamacions i/o al·legacions.

   

   

   

  Josep Manel Sabaté Papiol

  Alcalde

   

  Podeu consultar el projecte al següent enllaç: Projecte

   


  Més


 • E-BANDO NOVA APLICACIÓ TELÈFON MÒBIL

  E-BANDO NOVA APLICACIÓ TELÈFON MÒBIL


  Benvolguts veïns i veïnes de Castellvell,

   

  Recentment des de l’Ajuntament hem posat en marxa una aplicació per estar al dia de l’actualitat del nostre poble, a més de poder notificar incidències municipals. A través d’aquest nou servei anomenat “eBando”, es podrà estar informat de tots els avisos i comunicats de l’Ajuntament i altres entitats des de la comoditat del vostre telèfon mòbil.


  En el següent enllaç us indiquem les instruccions per instal·lar l'aplicació.

  Instruccions eBando


  Més


 • SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: CONTROL DE PLAGUES I PERIDOMÈSTICS

  SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: CONTROL DE PLAGUES I PERIDOMÈSTICS


  LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA HA CONCEDIT A L'AJUNTAMENT DE CASTELLVELL DEL CAMP UNA SUBVENCIÓ DE 4.990,67€ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA, PER A LA GESTIÓ DE RISCOS PER A LA SALUT DERIVATS DE LES PLAGUES URBANES (ANTRÒPODES I ROSEGADORS), GESTIÓ DE GOSSOS I GATS ABANDONATS I EL CONTROL DE LA MOSCA NEGRA I EL MOSQUIT TIGRE.

  DELS 4.990,67€ CONCEDITS, 930,00€ ES DESTINARAN AL CONTROLS DE PLAGUES I ELS 4.060,67€ RESTANTS AL CONTROL DE PERIDOMÈSTICS.


  Més


 • SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: MILLORA D'INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT DEL CONSULTORIS MÈDICS

  SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: MILLORA D'INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT DEL CONSULTORIS MÈDICS


  LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA HA CONCEDIT A L'AJUNTAMENT DE CASTELLVELL DEL CAMP UNA SUBVENCIÓ DE 2.112,32€ PER ACTUACIONS DE MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT DELS CONSULTORIS MÈDICS LOCALS.


  Més


 • SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: ACTIVITATS CULTURALS 2019

  SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: ACTIVITATS CULTURALS 2019


  LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA HA CONCEDIT A L'AJUNTAMENT DE CASTELLVELL DEL CAMP UNA SUBVENCIÓ DE 972,74€ PER A PROGRAMES D'ACTIVITATS CULTURALS DELS AJUNTAMENTS DE MENYS DE 5.000 HABITANTS.


  Més


 • SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: CONTROL I MILLORA DE LA QUALITAT D'AIGUA DE CONSUM HUMÀ

  SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: CONTROL I MILLORA DE LA QUALITAT D'AIGUA DE CONSUM HUMÀ


  LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA HA CONCEDIT A L'AJUNTAMENT DE CASTELLVELL DEL CAMP UNA SUBVENCIÓ DE 619,59€ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA , DESTINADES AL CONTROL I MILLORA DE LA QUALITAT D'AIGUA DE CONSUM HUMÀ.


  Més


 • ELECCIÓ DE JUTGE/ESSA DE PAU SUBSTITUT/TA

  ELECCIÓ DE JUTGE/ESSA DE PAU SUBSTITUT/TA


  ELECCIÓ DE JUTGE/ESSA DE PAU SUBSTITUT/TA


  Més


 • SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: PAES 2019

  SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: PAES 2019


  LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA HA ATORGAT A L'AJUNTAMENT DE CASTELLVELL DEL CAMP UNA SUBVENCIÓ D'11.632,50€ DINS EL PROGRAMA PER IMPLANTAR LES MESURES RECOLLIDES EN ELS PLANS D'ACCIÓ PER A L'ENERGIA SOSTENIBLE (PAES). CONVOCATÒRIA 2019.

  AMB AQUESTA ACTUACIÓ ES VOLEN CANVIAR LES LLUMINÀRIES DE LA URBANITZACIÓ ERBOSSERES PEL TIPUS LED MOLT MÉS EFICIENTS ENERGÈTICAMENT.


  Més


 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...
 2. Següent

Amb el suport de:

Castellvell del Camp , Tots els drets reservats - Normes de privacitat - Qui som?