Ets a: Portada > Notícies EDICTE. MODIFICACIÓ...

Notícies

EDICTE. MODIFICACIÓ PUNTUAL DE NORMES PER DESCLASSIFICACIÓ DEL SECTOR SAU-1


AJUNTAMENT DE CASTELLVELL DEL CAMP

EDICTE

 

L’Ajuntament Ple, en sessió de data 2 d’octubre de 2019, va aprovar per unanimitat l’aprovació inicial de l’expedient de modificació puntual de normes subsidiàries de planejament urbanístic vigent de desclassificació del sector SAU-1 de Castellvell del Camp.

 

El que se sotmet a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant edicte al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al BOPT, en un diari de major publicació i a la web municipal, a l’efecte de presentació de les corresponents reclamacions i/o al·legacions.

 

 

 

Josep Manel Sabaté Papiol

AlcaldePodeu consultar el projecte al següent enllaç: Projecte

 

 Amb el suport de:

Castellvell del Camp , Tots els drets reservats - Normes de privacitat - Qui som?